Licytacje

Licytacje ruchomości i nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Bernadeta Skrzypek informuje, że wszystkie licytacje ruchomości i nieruchomości w sprawach prowadzonych w kancelarii są na bieżąco publikowane na portalu licytacyjnym Krajowej Rady Komorniczej (https://licytacje.komornik.pl).

W celu weryfikacji aktualności obwieszczenia oraz uzyskania dokładnych informacji zaleca się kontakt telefoniczny z kancelarią pod numerem telefonu lub adresem email podanymi w zakładce KONTAKT.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Bernadeta Skrzypek podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu:
07-03-2024 r. o godz. 10:00 (w budynku kancelarii) pod adresem:
al.Tadeusza Rejtana 67/5.4, 35-326 Rzeszów
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:

 

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER SW

nr rej. RZ9543U, VIN W0LGT8EM9B1216764, 
rok produkcji 2011
 
Ilość 1 szt.
 
Wartość szacunkowa
26 000,00 zł
 

Cena

wywołania
19 500,00 zł
 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć:
dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu
(art. 8672 kpc).

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Przyjęcia interesantów

Kontakt z Kancelarią Komorniczą możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail, skorzystanie z kontaktu telefonicznego lub wysłanie korespondencji tradycyjnej. Wszelkie informacje na temat godzin przyjęć interesantów oraz pozostałe dane teleadresowe zostały umieszczone w zakładce  „Kontakt”.

Scroll to Top