Właściwość terytorialna

Właściwość z wyboru

Kancelaria posiada możliwość prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela. Na podstawie art.10.1. ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz. U. z 2020 r. poz. 121, 288.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę następującej treści:

“Zgodnie z przepisami art. 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika.”

Obszar właściwości apelacji rzeszowskiej pokrywa się z administracyjnymi granicami województwa podkarpackiego i obejmuje właściwość:

– Sądu Okręgowego w Krośnie z podległymi Sądami Rejonowymi w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku, Sanoku;

– Sądu Okręgowego w Przemyślu z podległymi Sądami Rejonowymi w: Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku, Lubaczowie;

– Sądu Okręgowego w Rzeszowie z podległymi Sądami Rejonowymi w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie, Strzyżowie;

– Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z podległymi Sądami Rejonowymi w: Tarnobrzegu, Mielcu, Stalowej Woli, Kolbuszowej, Nisku.

Właściwość ustawowa

Zgodnie z przepisami art. 8.1. Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 121, 288.) Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym zgodnie z art. 8.2 ustawy jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie obejmuje właściwość Sądu Rejonowego w Rzeszowie, który obejmuje:

miasto: Rzeszów

gminy:

    Błażowa

    Białka,

    Błażowa,

    Błażowa Dolna,

    Błażowa Górna,

    Futoma,

    Kąkolówka,

    Lecka,

    Nowy Borek,

    Piątkowa

    Boguchwała

    Boguchwała

    Kielanówka

    Lutoryż

    Mogielnica

    Niechobrz

    Nosówka

    Racławówka

    Wola Zgłobieńska

    Zarzecze

    Zgłobień

    Chmielnik

    Błędowa Tyczyńska

    Borówki

    Chmielnik

    Wola Rafałowska

    Zabratówka

    Dynów

    Bachórz

    Dąbrówka Starzeńska

    Dylągowa

    Dynów

    Harta

    Laskówka

    Łubno

    Pawłokoma

    Ulanica

    Wyręby

    Głogow Młp.

    Budy Głogowskie

    Głogów Małopolski

    Hucisko

    Lipie

    Miłocin

    Pogwizdów Nowy

    Pogwizdów Stary

    Przewrotne

    Rogoźnica

    Rudna Mała

    Styków

    Wola Cicha

    Wysoka Głogowska

    Zabajka

    Hyżne

    Brzezówka

    Dylągówka

    Grzegorzówka

    Hyżne

    Nieborów

    Szklary

    Wólka Hyżneńska

Kamień

    Błonie

    Duble

    Kamień

    Krzywa Wieś

    Łowisko

    Nowy Kamień

    Podlesie

 

    Krasne

    Krasne

    Malawa

    Palikówka

    Strażów

 

    Lubenia

    Lubenia

    Siedliska

    Sołonka

    Straszydle

 

    Sokołów Młp.

    Górno

    Kąty

    Markowizna

    Nienadówka

    Sokołów Małopolski

    Trzeboś

    Trzeboś Podlas

    Trzebuska

    Turza

    Wólka Niedźwiedzka

    Wólka Sokołowska

 

    Świlcza

    Błędowa Zgłobieńska

    Bratkowice

    Bzianka

    Dąbrowa

    Mrowla

    Rudna Wielka

    Świlcza

    Trzciana

    Woliczka

 

    Trzebownisko

    Jasionka

    Łąka

    Łukawiec

    Nowa Wieś

    Stobierna

    Tajęcina

    Terliczka

    Trzebownisko

    Wólka Podleśna

    Zaczernie

 

    Tyczyn

    Borek Stary

    Hermanowa

    Kielnarowa

    Matysówka

    Tyczyn

Przyjęcia interesantów

Kontakt z Kancelarią Komorniczą możliwy jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail, skorzystanie z kontaktu telefonicznego lub wysłanie korespondencji tradycyjnej. Wszelkie informacje na temat godzin przyjęć interesantów oraz pozostałe dane teleadresowe zostały umieszczone w zakładce  „Kontakt”.

Scroll to Top